Huisregels

 • Voor cliënten die reeds onder behandeling zijn van een arts/therapeut/psycholoog of psychiater, dienen voorafgaand aan een consult bij Puur Gevoel met de desbetreffende behandelaar overlegt te hebben, of een consult bij Puur Gevoel eventueel een contra indicatie betreft. De cliënt is zelf verantwoordelijk om het gegeven advies op te volgen en te delen met Puur Gevoel.
 • Als cliënt bent u zelf verantwoordelijk om Puur Gevoel volledige informatie te verstrekken met betrekking tot psychische of medische diagnoses/klachten. Puur Gevoel is niet aansprakelijk voor gevolgen of resultaten die daardoor voorkomen hadden kunnen worden.
 • Voorafgaand aan een behandeling(en) of sessie bij Puur Gevoel zal er een intake gesprek plaatsvinden met de cliënt. Indien de cliënt jonger is dan 16 jaar zal het intake gesprek met een gezaghebbende ouder plaatsvinden en zal er een toestemming gegeven moeten worden door de gezaghebbende ouder(s) voor de behandelingen van de minderjarige. Tijdens dit gesprek zal er een behandeltraject afgesproken worden waarin zowel Puur Gevoel als de cliënt een commitment met elkaar aan gaan naar aanleiding van het doel van de behandeling(en) of sessies.
 • Puur Gevoel ondersteund met Reiki het zelfhelende vermogen van u als cliënt en is niet verantwoordelijk voor klachten die ontstaan na behandelingen. Er worden geen ingrepen verricht die eventuele klachten kunnen geven of schade kunnen aanrichten.
 • Puur Gevoel zal onder geen enkele voorwaarden u vragen medische hulp te mijden/stop te zetten of met uw medicatie te minderen/stoppen.
 • Puur Gevoel geeft behandelingen waarbij de cliënt gekleed op de behandeltafel behandeld wordt.
 • Behandelingen gaan gepaard met aanrakingen op het lichaam van de cliënt. Intieme delen zoals borsten, billen en geslachtsorganen zullen niet aangeraakt worden. Als de cliënt dit niet wenst zal er boven het lichaam behandeld worden. Bij kinderen onder de 16 wordt de behandeling met betrekking tot het aanraken van benodigde gebieden, uitgezonderd de bovenstaand beschreven gebieden, in het bijzijn van een ouder besproken en afgestemd.
 • Om goed te kunnen ontspannen is het wenselijk om makkelijk zittende kleding te dragen. Tijdens een behandeling kan de cliënt gevraagd worden sieraden of kleding accessoires te verwijderen.
 • Tijdens een behandeling staan mobiele telefoons uit of op ‘niet storen’ om de aandacht daadwerkelijk op de behandeling te vestigen.
 • Puur Gevoel vindt hygiëne belangrijk en zal na elke behandeling dat wat nodig is van de behandeltafel vervangen, denk hierbij aan de handdoek of kussensloop.
 • Ten aanzien van uw persoonlijke hygiëne is het van belang dat u schoon bent en schone kleding (ook sokken) draagt.
 • Op tijd zijn geeft u de gelegenheid om de voor u gereserveerde tijd in zijn geheel te benutten.
 • Een volgende cliënt die te vroeg is, wordt verzocht te wachten bij de daarvoor bestemde zithoek. De praktijkruimte niet zelfstandig betreden i.v.m. de privacy van de voorgaande cliënt.
 • Iedere cliënt en medewerker van onze praktijk wordt met respect en met de inachtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.
 • Wij tolereren geen agressie, geweld en ongewenste seksueel intimiderend gedrag in welke vorm dan ook
 • Wij tolereren geen discriminatie, beledigingen en grof taalgebruik. Dit wordt als intimiderend gedrag aangemerkt.